Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020

tablica stypendium 2019Informujemy, że wydawane są wnioski na stypendium szkolne. Druki można pobrać w Urzędzie Gminy Ruda-Huta (pokój nr 4) lub bezpośrednio ze strony internetowej. W przypadku pobrania wniosku ze strony prosimy o dwustronny wydruk.

Termin składania upływa 15 września 2019 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - 15 października 2019 roku.

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodzica/opiekuna albo pełnoletniego ucznia/słuchacza.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Ruda-Huta znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481/).

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  3. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  4. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna nie przysługuje dzieciom realizującym roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne w oddziałach zerowych.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/os. w rodzinie. (art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507/). Wysokość dochodu oblicza się na podstawie dokumentów potwierdzających dochód rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne przyznawane jest na dany rok szkolny i realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT, rachunków lub innych imiennych dowodów potwierdzających poniesienie kosztów, wystawionych na rodzica lub ucznia, które należy przedłożyć po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wniosek_o_stypendium.pdf)Wniosek o stypendium 50 kB
Pobierz plik (oswiadczenia_stypendium.pdf)Oświadczenie wraz z przelewem na konto 49 kB
Pobierz plik (wydatki_kwalifikowalne.pdf)Wydatki kwalifikowalne 58 kB

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2757313
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
212
617
1325
7065
2757313

Twoje IP 18.207.108.191

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

ZPP

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech