Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Informuje się mieszkańców gminy Ruda-Huta, że w dniu 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników wybranych w przez Radę Gminy Ruda-Huta w dniu 29 września 2015 roku.

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm./ najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników rada gminy powinna dokonać wyboru ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych – w wyborach tajnych.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 30 czerwca 2019 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 82 568 60 33 lub w Urzędzie Gminy Ruda-Huta, pokój nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech