Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

„Do Hymnu” w Rudzie-Hucie

Konkurs "Do Hymnu"Szkoła Podstawowa im. por. Zbigniewa Twardego ps. „Trzask” w Rudzie-Hucie zakwalifikowała się do II edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych „Do Hymnu”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jest to projekt realizowany w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem konkursu jest uczczenie ogólnopolskich obchodów 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez czynny w nich udział, zainteresowanie historią naszego państwa, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego oraz uczczenie obchodów 15 rocznicy wstąpienia przez Polskę do Unii Europejskiej.

Zadaniem konkursowym będzie wykonanie jednogłosowo, „a capella” przez co najmniej 50% uczniów szkoły :

  1. Hymnu Narodowego
  2. dwóch pozostałych pieśni hymnicznych wybranych przez szkołę z puli propozycji organizatora, tj. hymnu Unii Europejskiej - "Ody do radości” oraz „Roty”.

Wykonanie repertuaru będzie odbywać się „na żywo”, „z pamięci” w obecności jury złożonego z profesjonalnych muzyków, wytypowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Przesłuchanie w naszej szkole odbędzie się 15 maja o godzinie 9.45.

Inicjatorką przedsięwzięcia jest pani mgr Ewa Tworek - nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Rudzie- Hucie.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech