Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Informacja dotycząca prac geodezyjnych na terenie gminy Ruda-Huta

W ramach projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Chełmie na terenie gminy Ruda-Huta trwają prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obejmujące:

  1. modernizację EGiB w zakresie budynków, obiektów trwale związanych z budynkami oraz nieruchomości lokalowych we wszystkich obiektach gminy Ruda-Huta,
  2. modernizację EGiB w zakresie działek ewidencyjnych, granic obrębów ewidencyjnych, praw do nieruchomości gruntowych i podmiotów ujawnionych w ewidencji w obrębie ewidencyjnym 060309_2.0012 Marysin, gmina Ruda-Huta,
  3. związaną z modernizacją budynków i obiektów trwale związanych z budynkami modernizację w zakresie granic nieruchomości, w odniesieniu do których punkty wyznaczające kontury budynków usytuowane są w odległości nie większej niż 0,5 m dla wszystkich obrębów ewidencyjnych gminy Ruda-Huta z wyłączeniem obrębów po modernizacji: 0010 Leśniczówka, 0013 Miłosław, 0023 Ruda-Kolonia,

Ponadto zakres prac obejmuje, doprowadzenie utworzonych, zmodyfikowanych lub istniejących wszystkich obiektów baz danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w załączniku nr 1 a do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 ze zm.).

Projekt modernizacji uzgodniony w dniu 27 marca 2017 r. przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie dostępny jest w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pok. 261.

Wykonawcą czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego jest firma Biuro Usług Geodezyjnych „Geo4” z siedzibą w Chełmie, ul. Lubelska 69, 22-100 Chełm wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Projekt jest realizowany we współpracy przez 20 powiatów, liderem projektu jest Powiat Lubelski. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest w roku 2020.

Tytuł projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”
Nazwa Beneficjenta: Powiat Lubelski
Numer i nazwa działania: Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie
Całkowita wartość projektu: 187 500 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 159 375 000,00 zł
Dotacja celowa z budżetu Państwa: 15 450 000,00 zł
Wkład własny partnerów: 12 675 000,00 zł

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2733752
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
525
908
3239
7317
2733752

Twoje IP 18.208.126.130

Wybory i referenda

wybory prezydenta 2020

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

ZPP

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech