Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu chełmskiego

W 2019 roku na terenie powiatu chełmskiego świadczona jest niepłatna pomoc prawna. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Harmonogram funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019:

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Poniedziałek

08.00 - 12.00

Starostwo Powiatowe w Chełmie,
pl. Niepodległości 1

Wtorek

08.00 - 12.00

Starostwo Powiatowe w Chełmie,
pl. Niepodległości 1

Środa

08.00 - 12.00

Starostwo Powiatowe w Chełmie,
pl. Niepodległości 1

Czwartek

08.00 - 12.00

Starostwo Powiatowe w Chełmie,
pl. Niepodległości 1

Piątek

07:00 - 11:00

Starostwo Powiatowe w Chełmie,
pl. Niepodległości 1

W ramach powierzonych zadań publicznych na terenie powiatu chełmskiego  utworzono  Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, który funkcjonuje od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wg grafiku:

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Poniedziałek

09.30 - 13.30

Urząd Gminy Dubienka, ul. 3 Maja 6

Wtorek

09:30-13:30

Urząd Gminy Dorohusk, ul. IAWP 50

Środa

07.30 - 11.30

Urząd Gminy Wojsławice, ul. Rynek 30

Czwartek

08:30-12:30

Urząd Gminy Białopole, ul. Chełmska 1

Piątek

11:15-15:15

Urząd Gminy Żmudź, ul. Kasztanowa 22

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Poniedziałek

08.00 - 12.00

Starostwo Powiatowe w Chełmie,
pl. Niepodległości 1

Wtorek

08.00 - 12.00

Starostwo Powiatowe w Chełmie,
pl. Niepodległości 1

Środa

08.00 - 12.00

Starostwo Powiatowe w Chełmie,
pl. Niepodległości 1

Czwartek

08.00 - 12.00

Starostwo Powiatowe w Chełmie,
pl. Niepodległości 1

Piątek

07:00- 11:00

Starostwo Powiatowe w Chełmie,
pl. Niepodległości 1

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 82 562 75 07.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie w ramach powierzonego zadania przez Zarząd Powiatu w Chełmie.

Punkty nieodpłatnych porad prawnych działają na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Funkcjonują w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji.

Zakres poradnictwa obejmuje m.in. :

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech