Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Sprzedaż drewna na pniu w miejscowości Hniszów

Wójt Gminy Ruda-Huta ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna opałowego na pniu

 1. Opis przedmiotu przetargu: „Sprzedaż drewna opałowego na pniu w miejscowości Hniszów, działka o nr ewid. 128 stanowiąca pas drogi gminnej Nr 115736L”.
Lp. Gatunek drzewa Ilość Obwód pnia na wysokości 130cm Minimalna cena netto
1. Topola 1 szt. 150 60 zł
2. Topola 1 szt. 155 65 zł
  RAZEM: 2 szt.    
 1. Wójt Gminy Ruda-Huta posiada stosowne zezwolenie na wycinkę ww. drzew w terminie do 31 grudnia z warunkiem powstrzymania się od wycinki w sytuacji wystąpienia gniazd ptasich.
 2. Oferent zobowiązany jest na własny koszt ściąć drzewa i po przeprowadzeniu ww. prac zobowiązany jest do usunięcia drewna na własny koszt i ryzyko.
 3. Oferent zobowiązany jest do uporządkowania terenu w obrębie wycinanych drzew.
 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na zakup drewna na pniu – miejscowość Hniszów. Nie otwierać przed dniem 5 kwietnia 2019 r. do godziny 12:15” w sekretariacie Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta w terminie do 5 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00.
 5. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.
 6. Kryteria oceny oferty: najwyższa oferowana cena brutto.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 kwietnia 2019r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta.
 8. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 9. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Oferent, w szczególności koszty:
  - zabezpieczenia i oznakowania terenu przyległego na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi,
  - wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na mieniu lub osobom trzecim,
  - uprzątnięcie terenu w obrębie wycinanych drzew (w tym ściętych drzew, gałęzi).
 10. Oferenci przed złożeniem oferty obowiązani są dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 11. Ogłaszający przetarg uzna za nieważne oferty niespełniające wymogów ogłoszenia.
 12. Wszelkich wyjaśnień udziela Krzysztof Lewczuk, tel. 82 5686033, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:00 do 15:00.

 

Załączniki do oferty:

 • Formularz ofertowy
 • Wzór umowy.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (2019_03_25_hniszow_przetarg_wycinka.pdf)2019_03_25_hniszow_przetarg_wycinka.pdf 407 kB

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2734266
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
454
585
3753
7831
2734266

Twoje IP 66.249.73.50

Wybory i referenda

wybory prezydenta 2020

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

ZPP

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech