Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: 15 - 29 marca 2019 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

Miejsce składania wniosków: LGD Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu" Okuninka Xlll-1, 22-200 Włodawa

Wysokość wsparcia: 80 000 zł / 1 operację

Forma wsparcia: premia - ryczałt (I transza: 64 000 zł, II transzy: 16 000 zł)

Limit dostępnych środków w naborze 1/2019: 640 000 zł

Warunki wyboru operacji:
Dotacja jest dostępna wyłącznie dla mieszkańców gmin: Włodawa (miejska i wiejska), Wola Uhruska, Hańsk, Ruda-Huta, Hanna, Wyryki, Stary Brus, należących co najmniej do jednej z grup defaworyzowanych wskazanych w LSR, tj.:

Ponadto wnioskodawca nie może być ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie oraz w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej (brak wpisu w CEIDG w tym okresie) oraz nadal jej nie wykonuje.

Pozostałe warunki przyznania dofinansowania, kryteria oceny operacji, procedura oceny i wyboru operacji do dofinansowania oraz formularze dokumentów aplikacyjnych są opublikowane na stronie internetowej LGD www.dolina-bugu.pl w menu górnym DLA WNIOSKODAWCÓW/ OGŁOSZENIA O NABORZE oraz są dostępne w siedzibie LGD w Okunince.

SZKOLENIA PRZED NABOREM 1/2019

Zapraszamy na otwarte i bezpłatne szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu"

Urząd Gminy Ruda-Huta,
ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta
27.02.2019 r., godz. 10:00 - 12:00
Urząd Miejski we Włodawie,
AL. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa
28.02.2019 r., godz. 10:00 - 12:00
Urząd Gminy Wyryki,
Wyryki 154, 22-205 Wyryki
06.03.2019 r., godz. 10:00 - 12:00
Schronisko Młodzieżowe „Krokodyl"(siedziba LGD),
Okuninka Xlll-1
07.03.2019 r., godz. 10:00 - 12:00

W celu skorzystania z bezpłatnego doradztwa zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w siedzibie LGD
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu", Okuninka Xlll-1, 22-200 Włodawa
www.dolina-bugu.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 732-821-113

 


Loga

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech