Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 8 lutego 2019 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 8 lutego 2019 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 27 grudnia 2018 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy
  o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta za 2018 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Ruda-Huta za 2018 rok.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Rady Gminy Ruda-Huta za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla sołtysów,
  3. w sprawie likwidacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej,
  4. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku,
  5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.
 12. Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech