Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Bokoryna wyśpiewała nagrodę na międzynarodowym festiwalu

19 stycznia 2019 r. zespól Bokoryna z Żalina zajął II miejsce na XVIII Festiwalu Kolęd i Szczodrywek nad Bugiem.

Festiwal poprzedziły eliminacje przeprowadzone w grudniu 2018 r. Z gminy Ruda-Huta do finału zakwalifikował się oprócz Bokoryny także zespół Akord z Rudy-Huty. Każdy z 19 uczestniczących w festiwalu we Włodawie zespołów z Polski, Ukrainy i Białorusi miał za zadanie zaśpiewać kolędę w języku polskim oraz szczodrywkę po ukraińsku lub białorusku. Wykonanie pieśni „Powstań Dawidzie” i „My prybuly hospodariu do Waszoji chaty” pozwoliło Bokorynie zająć II miejsce w kategorii zespół z akompaniamentem.

Więcej zdjęć na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech