Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Spotkanie sołtysów gm. Ruda-Huta

spotkanie soltysow 2019 0115 stycznia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ruda-Huta odbyło się spotkanie sołtysów. Podczas posiedzenia ustalono harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach, w których upływają terminy kadencji sołtysów oraz rad sołeckich.

 

 

Wójt Kazimierz Smal podziękował sołtysom za zaangażowanie w realizację funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2018 roku, jednocześnie zwracając uwagę na prawidłowe zasady jego wykorzystania. Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Agnieszka Woszczewska przedstawiła zasady i harmonogram odbioru odpadów komunalnych w związku ze zmianą odbiorcy w 2019 roku.

Sołectwo Data i godzina zebrania Miejsce zebrania
Żalin 10.02.2019 - I termin godz. 10.30
II termin 10.45
Świetlica wiejska w Żalinie
Ruda-Opalin 10.02.2019 – I termin godz. 15.00
II termin godz. 15.15
Świetlica wiejska w Rudzie-Opalinie
Hniszów 15.02.2019 – I termin godz. 15.30
II termin godz. 15.45
Świetlica wiejska w Hniszowie
Chromówka 18.02.2019 – I termin godz. 15.00
II termin godz. 15.15
Dom sołtysa
Gdola 18.02.2019 – I termin godz. 17.30
II termin godz. 17.45
Dom sołtysa
Ruda 19.02.2019 – I termin godz. 17.00
II termin godz. 17.15
Dom Kultury w Rudzie-Kolonii
Poczekajka 22.02.2019 – I termin godz. 18.00
II termin godz. 18.15
Świetlica wiejska w Poczekajce

Leśniczówka

24.02.2019 – I termin 16.00
II termin godz. 16.15
Świetlica wiejska w Leśniczówce

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech