Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 27 grudnia 2018 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 roku o godz. 900 w sali narad w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 19 grudnia 2018 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Ruda-Huta na 2019 rok,
  2. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta na 2019 rok,
  3. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Finansów i Rozwoju Gminy Ruda-Huta na 2019 rok,
  4. w sprawie zmiany uchwały nr XX/109/2016 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 30 września 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wola Uhruska w zakresie dofinansowania wykonania zadania  pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104395L w msc. Siedliszcze gm. Wola Uhruska i gm. Ruda-Huta”,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta”,
  6. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata  2019 – 2023,
  7. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  8. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku,
  9. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  10. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
  11. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie sesji.
 9. Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2635780
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
151
6942
7771
21848
2635780

Twoje IP 35.175.113.29

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

ZPP

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech