Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 19 grudnia 2018 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 900 w sali narad w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 29 listopada  2018 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta na lata 2018 - 2025”,
  2. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
 7. Powołanie Komisji Finansów i Rozwoju Gminy Ruda-Huta:
  a) ustalenie liczebności,
  b) zgłaszanie kandydatów,
  c) przeprowadzenie głosowania,
  d) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów i Rozwoju Gminy Ruda-Huta, określenia jej liczebności.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.
 10. Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech