Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Sesje VIII kadencji Rady Gminy Ruda-Huta

22 i 29 listopada 2018 r. odbyły się sesje VIII kadencji Rady Gminy Ruda-Huta.

Podczas sesji inauguracyjnej piętnastu radnych: Paweł Adamczuk, Mirosław Bartosz, Jarosław Dąbrowski, Marek Dyć, Iwona Gilowska-Danicka, Paweł Lewczuk, Józef Łukasik, Agnieszka Napieraj, Urszula Panasiuk, Stanisław Rożek, Bogdan Sawicki, Piotr Śliwa, Leokadia Walczuk, Antoni Zieliński i Monika Zwierzyńska-Surdel, po odebraniu zaświadczeń o wyborze z rąk przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Rudzie-Hucie Agnieszki Woszczewskiej, złożyło ślubowania. Radni jednogłośnie wybrali na przewodniczącego Rady Gminy Ruda-Huta Piotra Śliwę, zaś na jego zastępcę Jarosława Dąbrowskiego. Uroczystego charakteru tej sesji dopełniło ślubowanie wójta Kazimierza Smala, wybranego na lata 2018-2023.

Podczas II sesji radni podjęli uchwały dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ruda-Huta na 2019 rok, ustalili diety radnych, uchwalili program współpracy na 2019 rok gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określili wysokość dopłat do cen 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków oraz podjęli decyzje w sprawach zbycia nieruchomości i wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Rada Gminy powołała komisje: Rewizyjną oraz Skarg, Wniosków i Petycji. Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano radnych: Pawła Lewczuka, Monikę Zwierzyńską-Surdel, Mirosława Bartosza i Józefa Łukasika, a na przewodniczącą Leokadię Walczuk. Członkami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostały Agnieszka Napieraj i Iwona Gilowska-Danicka, a przewodniczącym Bogdan Sawicki.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym, począwszy od bieżącej kadencji, głosowania radnych są imienne, zaś obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Imienne wykazy głosowań i nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.ruda-huta.pl i na stronie gminy: www.ruda-huta.pl

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2640459
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
683
600
1912
26527
2640459

Twoje IP 66.249.66.147

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

ZPP

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech