Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 29 listopada 2018 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 roku o godz. 1000 w sali narad w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 22 listopada 2018 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja na temat podatku rolnego na 2019 rok.
 7. Informacja na temat podatku leśnego na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Ruda-Huta na 2019 rok,
  2. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ruda-Huta na 2019 rok,
  3. w sprawie ustalenia diet radnych Rady Gminy Ruda-Huta,
  4. w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2019 rok Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  5. w sprawie dopłat do cen 1 m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Ruda-Huta,
  6. w sprawie zbycia nieruchomości,
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 9. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta:
  a) ustalenie liczebności,
  b) zgłaszanie kandydatów,
  c) przeprowadzenie głosowania,
  d) wybór przewodniczącego komisji,
  e) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ruda-Huta, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji.
 10. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
  a) ustalenie liczebności,
  b) zgłaszanie kandydatów,
  c) przeprowadzenie głosowania,
  d) wybór przewodniczącego komisji,
  e) podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.
 13. Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2556920
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
108
516
2730
7314
2556920

Twoje IP 46.229.168.154

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

ZPP

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech