Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Informacja o I sesji VIII kadencji Rady Gminy Ruda-Huta

Uprzejmie informuję, że na mocy postanowienia Nr 106 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Ruda-Huta wybranej w dniu 21 października 2018 roku, I sesja VIII kadencji Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ruda-Huta.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
 4. Stwierdzenie kworum
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Ruda-Huta
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ruda-Huta
 8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy Ruda-Huta i złożenie przez niego ślubowania
 9. Wolne wnioski
 10. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Ruda-Huta
 11. Sekretarz Gminy Ruda-Huta
  / - / Marek Słupczyński

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech