Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta. tel./fax 82 5686016, 5686033, 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Województwie Lubelskim

Mieszkańcy Lublina i Województwa Lubelskiego!
Rodacy!

Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, naszej Ojczyzny, to wielka łaska od Pana Boga. To ogromny dar, ale też i osiągnięcie pokoleń, które niepodległość wywalczyły po 123. latach rozbiorów i niewoli. Dlatego ważne jest, abyśmy świętując jubileusz stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, pamiętali, że została ona wywalczona po latach bardzo ciężkiego, wręcz dramatycznego okresu w historii naszego narodu, obejmującego życie kilku pokoleń Polaków. Abyśmy mieli świadomość, że niepodległość, którą się radujemy, została okupiona poświęceniem i ofiarą życia polskich patriotów, wyrwana wysiłkiem zbrojnym i stanowczą dyplomacją oraz wypracowana trudem zachowania materialnej substancji narodu, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej.

Bohaterowie tamtych czasów pomimo prześladowań, aresztowań, represji i wywózek zachowali kulturę, język i tradycję polską. Dzięki ich determinacji, pomimo 123 lat niewoli przetrwało, a potem umocniło się poczucie narodowej tożsamości. Byli świadomi, że chodzi o odzyskanie przez Polskę niepodległości nie tylko w wymiarze państwowym, ale także duchowym, a zmagania muszą być toczone nie tylko o samą niepodległość, ale także o jej kształt. Wiedzieli, że katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie (...). Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu (Roman Dmowski). Śmiało więc można mówić za Prymasem Tysiąclecia, kard. Stefanem Wyszyńskim, że Polska wróciła do praw wolnego państwa, ponieważ nigdy nie utraciła wiary w swoje prawo do wolności. Od początku swych dziejów naród nasz pracował na odzyskanie wolności państwa, wyrabiając sobie na karcie Europy takie miejsce, że nie zdołały go zatrzeć zmienione granice, podziały i zakusy potężnych monarchów wielkich imperiów.

Jako Komitet Honorowy Obchodów Narodowego Święta Niepodległości apelujemy do wszystkich mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego o liczny udział w uroczystościach organizowanych z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada. Niech będzie to nasze wspólne świadectwo pamięci i szacunku dla polskich żołnierzy, którzy polegli na wielu polach bitewnych oraz w innych bezpośrednich starciach z wrogiem. Niech będzie to wyrazem hołdu składanego ludziom, zgodnie uznawanym za ojców polskiej niepodległości: Józefowi Piłsudskiemu, Romanowi Dmowskiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Wincentemu Witosowi, Wojciechowi Korfantemu, Ignacemu Daszyńskiemu, Józefowi Hallerowi, a także dowódcom, politykom, mężom stanu i dyplomatom, których wysiłki doprowadziły do odrodzenia Rzeczypospolitej. Niech będzie oddaniem czci żonom i matkom, wszystkim kobietom, które niezłomnie, wbrew zakazom zaborców i okupantów podtrzymywały polską mowę, uczyły dzieci modlitwy, przekazywały im wiarę i narodowe tradycje. Niech będzie wyrazem uznania dla duszpasterzy, którzy dbali o funkcjonowanie Kościoła katolickiego oraz umacniając wiarę wspomagali walkę o niepodległość. Niech będzie oddaniem hołdu dzieciom, które chwytały za broń i ginęły za wolną Polskę, a także tym, które traciły rodziców w powstaniach i wojnach. Nasza pamięć niech będzie świadectwem jedności i odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny, o co prosił też nasz wielki rodak papież św. Jan Paweł II abyśmy całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Świętując setną rocznicę odzyskania niepodległości trzeba przypomnieć wkład naszej lubelskiej ziemi do tego wielkiego dzieła. Była to działalność Polskiej Organizacji Wojskowej, a także działalność patriotyczna Maurycego Zamoyskiego, powstanie w Lublinie rządu Ignacego Daszyńskiego, a potem – już w pierwszych dniach odrodzonej Ojczyzny – utworzenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z ks. Idzim Radziszewskim na czele.

Świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę nie może być jedynie wspominaniem przeszłości. Musimy przede wszystkim myśleć co zrobić i czemu się przeciwstawiać, żeby przyszłe pokolenia też mogły korzystać z tej wielkiej łaski pokoju, jakiej my doświadczamy. Polska współczesna to bowiem dziedzictwo pokoleń: podmiot naszej pamięci, miłość wspólnego dobra i odpowiedzialne zadanie, które musimy podjąć. Niech w tym prowadzą nas słowa Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej, twórczyni polskiego harcerstwa: Gdy narody zaczną się gubić w labiryncie materialistycznych celów, Polska im wskaże drogę prawdziwego odrodzenia. Dumni powinniśmy być z tego, że należymy do takiego narodu, ale równocześnie kładzie to na nas ciężki obowiązek. Bo być Polakiem to znaczy żyć szlachetnie.

Niech Bóg błogosławi wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Polską!

W imieniu Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada

Przemysław Czarnek
Wojewoda Lubelski

Lublin, listopad 2018 roku

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

2452993
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
7
478
485
8351
2452993

Twoje IP 54.36.150.4

Wybory i referenda

wybory sejm semat 2019

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Bank Spółdzielczy SAWIN O/Ruda-Huta, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Strona Pajacyka ZPPOrlik 2012Włodawski Obszar Funkcjonalny

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech