Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Rzeczpospolita Internetowa w Gminie Ruda-Huta

    W dniu 5 listopada 2007 r. o godz. 1600 w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie odbyła się inauguracja projektu pt.: „Kulturowa więź pokoleń - Internet szansą na przetrwanie”. Projekt polega na przeprowadzeniu warsztatów z takich dziedzin jak: tkactwo, koronkarstwo, malarstwo, fotografia, tworzenie stron www, czego efektem będzie stworzenie rozbudowanego portalu internetowego obejmującego tematykę twórczości ludowej.
    Na uroczystość przybyli: Członek Zarządu Powiatu Chełmskiego Teresa Królikowska, Wójt Gminy Kazimierz Smal, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Śliwa, Zastępca Wójta Jarosław Walczuk, Sekretarz gminy Marek Słupczyński, Dyrektor Zespołu Szkół Adam Marszaluk, Zastępca Dyrektora Ewa Tworek - koordynator projektu, która poprowadziła spotkanie. W spotkaniu uczestniczyli osoby tworzące projekt - Marcin Woszczewski, Marta Kordas, Monika Głuc-Franecka, Robert Iwaniszczuk oraz twórcy ludowi – Halina Humeniuk, Jolanta Duchnicka, Wiesław Kotowski, fotograf – Grzegorz Chwesiuk,nauczyciele i młodzież Zespołu Szkół oraz mieszkańcy Gminy Ruda-Huta.
    Na otwarciu Wójt gminy poruszył ważny temat dotyczący pracy w zespole, „tylko wspólnymi siłami można coś osiągnąć”- powiedział. Stwierdził z zadowoleniem i przekonaniem, że ten projekt to efekt pracy grupy zaangażowanych ludzi, chętnych do podejmowania nowych wyzwań.Zastępca Wójta gminy Jarosław Walczuk przedstawił genezę i plan realizacji projektu jednocześnie zapraszając mieszkańców gminy do uczestnictwa w warsztatach. Pan Grzegorz Chwesiuk przedstawił prezentację wspaniałych fotografii, których jest autorem, w realizowanym projekcie będzie starał się zachęcić młodzież do wyrażania swoich myśli, swojego spojrzenia na świat poprzez fotografię.
    Inaugurowany projekt jest efektem uzyskania przez grupę działania (skład: Zespół Szkół w Rudzie-Hucie, Bibliotekę Publiczną Gminy Ruda-Huta, Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie, oraz Urząd Gminy Ruda-Huta) grantu z programu Rzeczpospolita Internetowa. Rzeczpospolita internetowa jest to największy program pomocy edukacyjnej dla wsi, którego celem jest aktywizacja i integracja społeczności wiejskich oraz rozwiązywanie problemów społecznych poprzez projekty wykorzystujące Internet. Program jest realizowany ze środków prywatnych poprzez Fundacje Grupy TP i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP.Wnioski o dotacje na realizację lokalnych inicjatyw wysłały 342 gminy wiejskie na 1595 istniejących. Spośród 342 projektów wyłoniono 100 finalistów z całego kraju, którzy realizują swoje pomysły w gminach wiejskich. W województwie Lubelskim granty otrzymało 13 projektów.
    Nasz mały sukces to nie tylko zwycięstwo w konkursie grantowym i pozyskanie 15 000 zł, otrzymaliśmy również nowy sprzęt w postaci: projektora multimedialnego i aparatu cyfrowego, a także 5 używanych zestawów komputerowych, które będą służyły nam przy realizacji projektu.
    Patronat medialny nad projektem objęło Radio Bon Ton w Chełmie.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech