Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Międzynarodowe seminarium w Dobryłowie

   W dniu 9 września 2007 roku w miejscowości Dobryłów Gmina Ruda-Huta w gospodarstwie Państwa Grażyny i Mariusza Rylów miało miejsce spotkanie zagranicznej delegacji  z rolnikami i władzami samorządu gminy Ruda-Huta.
    Wizyta w gospodarstwie rolnym Państwa Rylów w Dobryłowie była elementem międzynarodowego seminarium na temat „Rolnictwo rodzinne i zrównoważone wyżywienie na świecie” odbywającego się w Lublinie w dniach 8 – 15 września 2007r, zorganizowanego przez Francuski Komitet Solidarności Międzynarodowej we współpracy z SOS Głód z Belgii i Luksemburga oraz Krajową Radą Izb Rolniczych pod patronatem Jana Krzysztofa Ardanowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa  i Rozwoju Wsi.

    W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, działających w dziedzinie rolnictwa i wsi, ochrony środowiska, reprezentujących interesy konsumentów oraz działających na rzecz solidarności międzynarodowej, pomocy humanitarnej i edukacyjnej z trzech kontynentów i ośmiu krajów: Brazylii, Kamerunu, Nigru, Senegalu, Belgii, Francji, Luksemburga i Ukrainy,a także: Pan Andrzej Ryl – Koordynator Projektu, Pan Kazimierz Smal – Wójt Gminy Ruda-Huta, Pan Piotr Śliwa – Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta, przedstawiciele Spółdzielni Mleczarskiej „BIOMLEK” z Chełma, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Rejowcu oraz rolnicy z terenu gminy Ruda-Huta.
    Goście byli bardzo zainteresowani sytuacją gospodarstw rodzinnych, ich kondycją finansową, powierzchnią, źródłem dochodów mieszkańców gminy i regionu, kulturą i zwyczajami panującymi na wsi oraz problemami z jakimi spotykają się rolnicy i mieszkańcy tego regionu Polski.
    Goście zwiedzili również Park Podworski w Hniszowie z największym w tej części Polski dębem „Bolko”, zachwycając się jego ogromnymi rozmiarami.
    Spotkanie w Polsce jest drugim z cyklu trzech seminariów organizowanych w latach 2006-2008. Pierwsze z nich, w roku ubiegłym, odbyło się w Kamerunie z udziałem kilkuosobowej delegacji z Polski. Kolejne w roku przyszłym planowane są we Francji, Luksemburgu i Belgii, tak by na zakończenie uczestnicy tych spotkań mogli przekazać swoje spostrzeżenia i propozycje najwyższym władzom Unii Europejskiej w Brukseli.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech