Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Nadanie imienia Henryka Kamienskiego LO w Rudzie-Hucie

   24 czerwca 2006 roku odbył się Zjazd Absolwentów z okazji 10 – lecia utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Rudzie – Hucie, połączony z nadaniem szkole imienia Henryka Michała Kamieńskiego.
  Liceum w Rudzie – Hucie powstało dnia 1 września 1996 roku. Inicjatorami stworzenia placówki byli ówczesny Wójt Gminy Krzysztof Gołębiowski i Dyrektor Szkoły Podstawowej Jan Kruk. Organem prowadzącym został Urząd Gminy.
   W latach 1996 – 2001 funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego pełnił Jan Kruk. Natomiast od 2001 roku do dziś funkcję tę pełni Dorota Sawicka. Od powstania Liceum bazę lokalową stanowi budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rudzie – Hucie. Uczniowie korzystają z biblioteki, stołówki, pracowni komputerowej, świetlicy czy obiektów sportowych. W latach 1996 – 2006 Liceum ukończyło 230 uczniów. Absolwenci kontynuują naukę na wyższych uczelniach i szkołach policealnych.
   Młodzież brała udział w wielu konkursach organizowanych przez LKO i MENiS. Największe sukcesy Liceum odniosło za sprawą osiągnięć ucznia Marka Woźnickiego, który każdego roku święcił triumfy w olimpiadach historycznych na szczeblu centralnym. Stypendystami Prezesa Rady Ministrów byli w latach 2000 – 2006: Grzegorz Kruk, Marek Woźnicki oraz Joanna Wnuczek.
   Od 2005 roku szkoła wprowadziła nowatorskie rozwiązanie programowe w ramach innowacji pedagogicznej pod nazwą ochrona przeciwpożarowa.
   Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00 Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Rudzie – Hucie. Następnie uczestnicy przemaszerowali na plac uroczystości, gdzie odbyła się część oficjalna  - wystąpienia gości i gospodarzy oraz część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej.
   Patronat honorowy nad uroczystościami nadaniem imienia szkole sprawowali:
   Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej gen.bryg. Marek Dominiak, Wojewoda Lubelski Wojciech Żukowski, Marszałek Województwa Lubelskiego Edward Wojtas, Lubelski Kurator Oświaty Lech Sprawka.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech